Vår affärsidé är att ge god riskjusterad avkastning till våra aktieägare.

Creades har en långsiktig investeringshorisont, med fokus på att skapa uthålligt värde i våra portföljbolag.

Läs mer om Creades
P.g.a. corona kommer vårt kontor inte att vara bemannat heltid

Pressmeddelanden

Läs mer om några av våra innehav

Creades noterar Creaspac