Årsredovisning 2012 offentliggjord

Creades årsredovisning 2012 finns nu att läsa på www.creades.se

Årsredovisningen finner du här.

Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras under vecka 15 till de som anmält sig för fysiska utskick. Anmälan kan göras till info@creades.se eller 08 - 412 011 00.

Creades hemsida har även uppdaterats med information om Creades portföljbolag: www.creades.se/innehav/portfoljen/

Årsstämman äger rum tisdagen den 23 april 2013 kl 14.00 i Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm. Stämmohandlingar finns på Creades webbsida.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 2 april 2013

Creades AB (publ)

Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser.
Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 2 april 2013 kl 09:20.

Ladda ner denna nyhet som PDF