Creades ingår optionsavtal med Avanzas blivande VD Knut Frängsmyr

Knut Frängsmyr som tillträder som VD för Avanza den 6 november i år har tecknat sig för 75 000 teckningsoptioner vilket är maxantalet för VD inom ramen för Avanzas befintliga incitamentsprogram. För att ge Avanzas blivande VD ytterligare exponering mot Avanza har Creades som en av de två största ägarna ställt ut köpoptioner till Knut Frängsmyr.

Avtalet innebär att Creades ställer ut 100 000 köpoptioner som kan lösas in mot aktier i Avanza. Varje köpoption ger rätt att köpa en Avanzaaktie till ett lösenpris om 258,95 kronor per aktie om tre år. Optionerna värderas på marknadsmässiga grunder och avtalets villkor är i linje med villkoren inom Avanzas befintliga incitamentsprogram.

Avanzas största ägare Biovestor, som också är största ägare i Creades, har ingått ett motsvarande optionsavtal med Knut Frängsmyr.

Sven Hagströmer, ordförande i Creades, Avanza och Biovestor kommenterar: ” Vi är mycket glada över att Knut valt att tacka ja till rollen som VD på Avanza och är positiva till att han vill köpa både optioner och aktier i Avanza. Vi tycker det är bra när VD även agerar som en ägare, och vi vill gärna vara behjälpliga i att åstadkomma en bra struktur för det”

Sammanlagt har Knut Frängsmyr köpt 275 000 optioner, varav 100 000 köpoptioner från Creades, 100 000 köpoptioner från Biovestor och 75 000 teckningsoptioner inom ramen för Avanzas befintliga incitamentsprogram. Samtliga optioner löper på tre år.

Ladda ner denna nyhet som PDF