StickerApp

Gör egna klistermärken, dekaler, stickers och etiketter

StickerApp är en snabbt växande aktör inom e-handel och digitalt tryck med försäljning på över 40 geografiska marknader där USA, Norden och Storbritannien utgör de viktigaste. Bolagets huvudsakliga produkt är individuellt utformade klistermärken men man säljer även etiketter, dekaler samt mobilskal och datorskydd och riktar sig mot både företag och privatpersoner. Bolaget säljer sina produkter genom varumärkena StickerApp, CaseApp samt Stickit.

Besök StickerApps hemsida

Creades innehav i StickerApp:
Creades ägarandel 51 %
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 30 november 2021: 621 mkr (5%)
Utveckling 2020, mkr Omsättning: 201 mkr, EBIT: 83

Bolaget grundades i Lomma 2006 och har sedan dess utvecklats till att bli en globalt ledande aktör tack vare en kombination av en högautomatiserad order- och produktionsprocess och en framgångsrik strategi för
digital och social marknadsföring. StickerApp är idag är en av världens ledande aktörer inom sin nisch och vi är mycket imponerade av bolagets bevisade förmåga att växa snabbt med bibehållen hög lönsamhet.

Bolaget har betydande likheter med andra framgångsrika investeringar i Creades portfölj så som en stark strategisk position där man gynnas av branschens snabbt pågående digitalisering och, viktigast, ett mycket starkt fokus på kundnöjdhet. Vid värdering av StickerApp har principen Multipelvärdering använts med multipeln EV/EBITA. Då jämförbara bolag/transaktioner var onoterade har inget avdrag för illikviditetsrabatt gjorts.

Viktiga händelser 2020

  • Försäljningen ökade med ca 60 procent, drivet av fortsatt stark tillväxt för StickerApp och den viktiga USA-marknaden
  • Bolaget har varit gynnat av pandemin då man tagit marknadsandelar från huvudsakligen amerikanska konkurrenter som varit under lockdown. Bedömningen är att detta inte är en tillfällig effekt
  • Bolaget har under ledning av nytillsatt VD och CFO framgångsrikt stärkt sin position inom digital marknadsföring och även utvecklat mer robusta processer för administration och rapportering