StickerApp

Gör egna klistermärken, dekaler, stickers och etiketter

StickerApp är en snabbt växande aktör inom e-handel och digitalt tryck med försäljning på över 50 geografiska marknader där USA, Norden och Storbritannien utgör de viktigaste. Bolagets huvudsakliga produkt är individuellt utformade klistermärken men man säljer även etiketter, dekaler samt mobilskal och datorskydd och riktar sig mot både företag och privatpersoner. Bolaget säljer sina produkter genom varumärkena StickerApp, CaseApp samt Stickit.

Besök StickerApps hemsida

Creades innehav i StickerApp:
Creades ägarandel 51 %
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 30 juni 2024: 742 mkr (8%)
Utveckling 2023, mkr Omsättning: 463, EBIT: 132

Bolaget grundades i Lomma 2006 och har sedan dess utvecklats till att bli en globalt ledande aktör tack vare en kombination av en högautomatiserad order- och produktionsprocess och en framgångsrik strategi för
digital och social marknadsföring. StickerApp är idag är en av världens ledande aktörer inom sin nisch och vi är mycket imponerade av bolagets bevisade förmåga att växa snabbt med bibehållen hög lönsamhet.

Bolaget har betydande likheter med andra framgångsrika investeringar i Creades portfölj så som en stark strategisk position där man gynnas av branschens snabbt pågående digitalisering och, viktigast, ett mycket starkt fokus på kundnöjdhet.

Viktiga händelser 2023

  • Försäljningen ökade med ca 30 procent, drivet av fortsatt stark tillväxt på den viktiga USA-marknaden
  • Bolaget visade även en stark vinsttillväxt vilket är imponerande om än att bolaget gynnats av en svag svensk valuta
  • Utvärdering pågår om etablering på en viktiga USA-marknaden