StickerApp

Gör egna klistermärken, dekaler, stickers och etiketter

StickerApp är en snabbt växande aktör inom e-handel och digitalt tryck med försäljning på över 40 geografiska marknader där USA, Norden och Storbritannien utgör de viktigaste. Bolagets huvudsakliga produkt är individuellt utformade klistermärken men man säljer även etiketter, dekaler samt mobilskal och datorskydd och riktar sig mot både företag och privatpersoner. Bolaget säljer sina produkter genom varumärkena StickerApp, CaseApp samt Stickit.

Besök StickerApps hemsida

Creades innehav i StickerApp:
Creades ägarandel 51 %
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 31 december 2022: 369 mkr (4%)
Utveckling 2021, mkr Omsättning: 274, EBIT: 78

Bolaget grundades i Lomma 2006 och har sedan dess utvecklats till att bli en globalt ledande aktör tack vare en kombination av en högautomatiserad order- och produktionsprocess och en framgångsrik strategi för
digital och social marknadsföring. StickerApp är idag är en av världens ledande aktörer inom sin nisch och vi är mycket imponerade av bolagets bevisade förmåga att växa snabbt med bibehållen hög lönsamhet.

Bolaget har betydande likheter med andra framgångsrika investeringar i Creades portfölj så som en stark strategisk position där man gynnas av branschens snabbt pågående digitalisering och, viktigast, ett mycket starkt fokus på kundnöjdhet.

Viktiga händelser 2021

  • Försäljningen ökade med cirka 36 procent, drivet av fortsatt stark tillväxt för StickerApp inte minst på den viktiga USA-marknaden
  • Bolaget fortsatte utvecklas starkt, om än inte i samma takt som under 2020 då bolaget hade stark medvind från pandemin och exceptionellt låga kostnader för digital marknadsföring
  • Bolaget har under året fortsatt investera i mer datadriven digital marknadsföring, ett uppgraderat ledningsteam samt mer robusta processer för administration och rapportering
  • StickerApp har under året investerat i en ny fastighet för såväl produktion som huvudkontor. Flytten färdigställdes i slutet av 2021