Bud på aktier i Transcom WW

Idag har Altor meddelat att de lägger ett publikt bud på Transcom Worldwide AB motsvarande 87,50 kr per aktie, innebärande en premie om 36% jämfört med gårdagens stängningskurs. Creades har under vissa förutsättningar accepterat att lämna in sina aktier i enlighet med det föreslagna budet. Skulle budet slutgiltigt accepteras tillförs Creades en likviditet om 233 Mkr. Jämfört med bolagets stängningskurs igår uppgår premien till 51 Mkr, motsvarande 4 kr i ökad substans per Creadesaktie.  


För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, VD, telefon 08 412 011 00
Stockholm den 21 december 2016
Creades AB (publ)

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december, klockan 08.30 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF