Valberedning inför årsstämman 2015

Valberedningen har bildats enligt de principer som beslutades på Creades årsstämma 2014:

De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom som önskar utse en representant till valberedningen utgörs av Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), H & Q Särskilda Pensionsstiftelse, Spiltan Fonder AB och Stiftelsen Millenium. Dessa fyra ägare har beslutat att valberedningen skall bestå av:

  • Sven Hagströmer, som representerar Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB),
  • Mats Qviberg, som representerar H & Q Särskilda Pensionsstiftelse,
  • Erik Brändström, som representerar Spiltan Fonder AB och
  • Claes Cronstedt, som representerar Stiftelsen Millenium.

Sven Hagströmer, som representerar den största aktieägaren, har utsetts till ordförande i valberedningen. Valberedningen avviker därmed från ”Svensk kod för bolagsstyrning” såtillvida att bolagets ordförande även är ordförande för valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Valberedningen har för avsikt att i god tid före årsstämman 2015, som avses hållas den 16 april 2015, presentera bl.a. förslag avseende val av styrelse i Creades.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till: valberedning@creades.se

eller med vanlig post till:

Valberedningen
Creades AB
Box 55900
102 16 Stockholm

Stockholm den 15 oktober 2014

Valberedningen i Creades

Sven Hagströmer
Ordförande i valberedningen

Ladda ner denna nyhet som PDF