Bertil Villard ersätter Mats Qviberg i Creades valberedning

Bertil Villard, ordförande i H&Q Särskilda Pensionsstiftelse (”Pensionsstiftelsen”), ersätter Mats Qviberg som Pensionsstiftelsens representant i valberedningen för Creades AB (publ) (”Creades”).

Enligt ovan kommer Creades valberedning att bestå av:

  • Sven Hagströmer, som representerar Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB),
  • Bertil Villard, som representerar H & Q Särskilda Pensionsstiftelse,
  • Erik Brändström, som representerar Spiltan Fonder AB och
  • Claes Cronstedt, som representerar Stiftelsen Millenium.

Stockholm den 19 november 2014

Valberedningen i Creades

Sven Hagströmer

Ordförande i valberedningen

Frågor besvaras av Sven Hagströmer, telefon 08 – 412 011 00.

Ladda ner denna nyhet som PDF