Försäljning av Pricerunner slutförd

Den per 2 november 2021 annonserade affären genom vilken Klarna förvärvar Pricerunner är nu slutförd. Köpeskilling till ett totalt värde om SEK 1 062 mn har erlagts i form av kontant ersättning efter avdrag för transaktionskostnader om SEK 418 mn och till resterande del i form av 43 558 aktier i Klarna värderade till SEK 644 mn.

Creades investering i Pricerunner skedde i april 2021, och affären har inneburit en avkastning på SEK 692 mn.

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, VD, telefon 070-629 23 37

Stockholm den 4 april 2022

Creades AB (publ)

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.

Ladda ner denna nyhet som PDF