Creades substansvärde 1 januari – 31 januari 2024

Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari till 31 januari 2024 uppgår till -4%. OMXSGI avkastade -2 % under samma period.

Creades substansvärde per 31 januari uppgår till 65 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är +6 %. Den 31 december 2023 uppgick substansvärdet till 68 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 januari 2024 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 5 februari 2024

Ladda ner denna nyhet som PDF