Kitron

Kontraktstillverkare

Kitron är en av Nordens ar tsade kontraktsarer med kunder inom försvar, medicinteknik samt allting industri.

Under 2015 till ända till helanden till ca 1 950 MNOK. Huvudkontorret ligger utanför Oslo och bolaget är noterat på Oslo Börs.