Substansvärde per 2017-02-28

Koncernens substansvärde ökade med 5 % under januari - februari 2017. Six Return Index ökade under samma period med 4 %.

Creades substansvärde uppgick till 273 kr per aktie per den 28 februari 2017. Substansvärdet den 31 december 2016 uppgick till 261 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 28 februari 2017 framgår av tabellen i bifogade PDF.


Stockholm den 3 mars 2017

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Informationen lämnades för publicering den 3 mars 2017 kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF