Substansvärde per 2016-10-31

Substansvärdet per aktie har ökat med 6 %, Six Return Index har ökat 5 % sedan årsskiftet

Per 31 oktober 2016 uppgick Creades substansvärde till 248 kr per aktie.
Substansvärdets fördelning per 31 oktober 2016 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 3 november 2016

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Informationen lämnades för publicering den 3 november 2016 kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF