Listning på First North och substansvärde

Creades listas idag på First North. Substansvärdet per igår var 145 kr per aktie.

Per 21 februari 2012 uppgick Creades substansvärde till 145 kr per aktie [1]. Detta innebär en ökning med ca 15 procent sedan årsskiftet, då substansvärdet uppgick till 126 kr per aktie [2]. Senast rapporterade substansvärde per 19 januari 2012 uppgick till 133 kr per aktie. Substansvärdets fördelning per 21 februari 2012 finns i tabellen i bifogad PDF.

Stockholm den 22 februari 2012

Creades AB (publ)


Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 22 februari 2012 klockan 08.00.


[1] Beräknat på 26.258.737 utestående aktier efter indragning av 1.052.503 syntetiskt återköpta aktier.

[2] Beräknat som 59,06% av Investment AB Öresunds (publ) substansvärde per 31 december 2011 delat med 27.311.240 utestående aktier.

Ladda ner denna nyhet som PDF