Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Creades AB (publ)

Inför årsstämman i Creades AB (publ) den 17 april 2023 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av sju ledamöter
  • omval av Sven Hagströmer, Henrik Henriksson, Cecilia Hermansson, Hans Karlsson, Maria Rankka, Lars Stugemo och Jane Walerud, samt att
  • Sven Hagströmer föreslås som ordförande

Hans Toll har avböjt omval.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Creades AB kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs i mars 2023.

Valberedningen inför stämman 2023 består av:

Ordförande Sven Hagströmer, (Sven Hagströmer med familj via bolag, Biovestor AB), Helen Fasth Gillstedt (Handelsbanken Fonder), Erik Brändström (Spiltan Fonder AB) och Patricia Hedelius (AMF Pension&Fonder).

För mer information kontakta:

Sven Hagströmer
08-412 011 00

Sven Hagströmer
Valberedningens ordförande

Stockholm den 8 februari 2023

Ladda ner denna nyhet som PDF