Substansvärde per 2022-02-28

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-februari 2022 uppgår till -12,3 %. OMXSGI avkastade -15,9 % under samma period.

Creades substansvärde per 28 februari uppgår till 84 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är 32 %. Den 31 december 2021 uppgick substansvärdet till 93 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 28 februari 2022 framgår av tabellen i bifogade PDF.


Stockholm den 3 mars 2022

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00 eller 070 – 629 23 37.

Informationen lämnades för publicering den 3 mars 2022, kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF