Substansvärde per 2020-10-31

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari till och med oktober 2020 uppgår till +44 %. OMXSGI avkastade +2 % under samma period

Creades substansvärde uppgick den 31 oktober 2020 till 506 kr per aktie. Den 31 december 2019 uppgick substansvärdet till 370 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 oktober 2020 framgår av tabellen i bifogade PDF.

 

Stockholm den 4 november 2020
 

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00 eller 070 – 629 23 37.

Informationen lämnades för publicering den 4 november 2020, kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF