Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

Ökning av substansvärdet med 8 procent

  • Avkastning på substansvärdet uppgick till +8 (+1) procent. Six Return Index ändrades under samma period med -0 (+6) procent
  • Ökad investering i Addnode till drygt 10 procent av aktierna
  • Avyttring innehavet i dotterbolaget Global
  • Avyttring av del av innehavet i Note

Delårsrapport inklusive substansvärdets fördelning per 31 mars 2018 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 12 april 2018

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00 eller 070-629 2337.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2018, klockan 08:30 CET.   

Ladda ner denna nyhet som PDF