Substansvärde per 2015-01-31

Substansvärdet per aktie ökade med 3 procent, Six Return Index ökade med 7 procent

Per 31 januari 2015 uppgick Creades substansvärde till 206 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 31 december 2014 uppgick till 200 kr. Substansvärdets fördelning per 31 januari 2015 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 4 februari 2015

Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 4 februari 2015, klockan 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF