Creades substansvärde 1 januari - 31 oktober 2022

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-oktober 2022 uppgår till -30,9 %. OMXSGI avkastade -25,6 % under samma period.

Creades substansvärde per 31 oktober uppgår till 65 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är 14 %. Den 31 december 2021 uppgick substansvärdet till 96 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 oktober 2022 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 3 november 2022

Ladda ner denna nyhet som PDF