Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017

Substansvärdet har sedan årsskiftet ökat med 13 procent

• Substansvärdet har ökat med 13 procent. Six Return Index ökade under samma period med 12 procent
• Creades har under kvartalet investerat ytterligare 14 Mkr i Tink
• Innehavet i Ferronordic har skrivits upp med 30 Mkr för att reflektera det erbjudna värdet i bolagets förestående börsintroduktion

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 september 2017 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 12 oktober 2017

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017, klockan 08:30 CET.  

Ladda ner denna nyhet som PDF