Valberedning i Creades utsedd

 

Valberedningen i Creades består av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget.

Bolagets fyra största ägare per 2012-02-24 är Sven Hagströmer, inkl familj, via bolag (Biovestor AB), Pan Capital AB, Investment AB Öresund samt Noonday Asset Management. Dessa ägare har beslutat att valberedningen skall bestå av Sven Hagströmer, som representerar Biovestor AB och närstående till Sven Hagströmer, Claes-Henrik Julander, som representerar Pan Capital AB, Mats Qviberg, som representerar Investment AB Öresund samt Mikael Brantberg, som representerar Noonday Asset Management.

Valberedningen har för avsikt att i god tid före den bolagsstämma som är planerad till den 20 april 2012 presentera bl.a. förslag avseende val av styrelse i Creades.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka sina ärenden till mailadressen: valberedning@creades.se, eller med post till: Valberedningen, Creades AB, Engelbrektsgatan 5, 114 32 Stockholm.

 

Stockholm den 14 mars 2012

Valberedningen i Creades

Ladda ner denna nyhet som PDF