Avyttring av aktier i Klarna till personalen

Anralk Holding AB (”Anralk”), som ägs till 59% av Creades AB (publ) (”Creades”), har avyttrat ett mindre antal aktier i Klarna Holding AB (”Klarna”) till anställda i Klarna. Försäljningslikviden uppgick till ca 10 Mkr och priset vid transaktionen uppgick till 351 kr per aktie i Klarna, vilket är 8 procent över bokfört värde i Anralk.

Anralk kommer inte att justera upp det bokförda värdet på Klarnaaktierna då transaktionen är av mindre storlek. Därmed uppgår bokfört värde för Creades kvarvarande indirekta innehav i Klarna till 240 Mkr.

”Det är positivt att personalen vill delta som ägare i Klarna, och vi är glada att kunna bidra till detta. Det stärker känslan av delaktighet i bolagets framgång och ger anställda en möjlighet att få del i den värdeuppgång de är med och skapar.” säger Stefan Charette, VD för Creades.

Stockholm den 22 februari 2012

Creades AB (publ)


Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 22 februari 2012 klockan 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF