Förvärv av aktier i Kitron ASA

Creades har idag förvärvat 17 619 300 aktier i Kitron ASA (Kitron). Creades totala investering i Kitron motsvarar 10,00 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Förvärvet har gjorts till priset 5,45 NOK per aktie.

Kitron är en av Nordens ledande kontraktstillverkare med kunder inom försvar, medicinteknik samt generell industri. Under 2015 uppgick omsättningen till ca 1 950 MNOK. Huvudkontoret ligger utanför Oslo och bolaget är noterat på Oslo Börs.

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, VD, telefon 08 412 011 00

Stockholm den 17 november 2016
Creades AB (publ)

Informationen lämnades för publicering den 17 november 2016, kl 14.00.

Ladda ner denna nyhet som PDF