Innehav

Här presenteras information om Creades portföljinnehav samt senast rapporterade substansvärde

Substansvärdet, dvs. marknadsvärdet på Creades investeringar samt övriga tillgångar och skulder, uppdateras och presenteras regelbundet på denna del av webbplatsen. Här finns även information om Creades portfölj, där varje innehav presenteras mer ingående. Mer information om innehaven finns att läsa på företagens egna webbplatser som finns listade nedan.

Innehav där Creades har ett aktivt ägarengagemang