Tink

Building the future of finance

Tink är Europas ledande teknikleverantör inom open banking. Kunderna utgörs av banker, fintechbolag och startups. Tekniken erbjuds genom en plattform som förser Tinks kunder med ett infrastrukturlager som gör att kunden kan samla in finansiell data från fler än 3 400 europeiska banker och även genomföra betalningar. Ovanpå det erbjuder Tink skräddarsydda digitala produkter och verktyg, som kunderna kan använda för att utveckla datadrivna finansiella tjänster för sina slutkunder.

 

Creades första investering i Tink skedde i maj 2016, och affären har inneburit en avkastning om 19 gånger investerat kapital. Totalt inklusive tidigare avyttringar har Creades erhållit SEK 923 mn från investeringen i Tink.Tink avyttrades under 2022.