Antal aktier och röster i Creades den 1 november 2012

Den av bolagsstämman, den 26 oktober 2012, beslutade minskningen av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier har nu genomförts. Aktiekapitalet uppgår efter minskningen till 504 893,70 sek. Antalet aktier uppgår efter indragningen till 23 635 853 stycken, varav 20 770 453 stycken A-aktier och 2 865 400 stycken B-aktier. Därigenom har antalet röster i bolaget minskat från 23 679 877 stycken till 21 056 993 stycken.

Stockholm den 2 november 2012

Stefan Charette

Verkställande direktör, Creades AB (publ)

Frågor besvaras av Stefan Charette, telefon 08 - 412 011 00

Ladda ner denna nyhet som PDF