Årsredovisningen 2015 offentliggjord

Creades årsredovisning 2015 finns nu att läsa på (http://www.creades.se) Creades hemsida

Creades årsredovisning finns att läsa på följande länk:
http://www.creades.se/investerare/finansiella-rapporter-etc/

Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras under vecka 11 till de som anmält sig för fysiskt utskick. Anmälan för fysiska utskick kan göras till info@creades.se eller 08-412 011 00.

Årsstämman äger rum torsdagen den 7 april, klockan 16.00 på Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Stämmohandlingar finns på www.creades.se.

För ytterligare information, kontakta:
Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08-412 011 00

Stockholm den 11 mars 2016
Creades AB (publ)

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 11 mars 2016, klockan 09:00.

Ladda ner denna nyhet som PDF