Förvärv av aktier i Midsona 2020-06-01

Creades har, via kapitalförsäkring, förvärvat 609.638 aktier i Midsona, motsvarande 0,94 procent av kapitalet och 0,85 procent av rösterna. Creades totala investering i Midsona via kapitalförsäkring uppgår därefter till 3.837.899 aktier motsvarande 5,90 procent av kapitalet och 5,34 procent av rösterna i bolaget.

 

För ytterligare information, kontakta:
John Hedberg, VD, telefon 070 629 2337

Stockholm den 1 juni 2020
Creades AB (publ)

Informationen lämnades för publicering den 1 juni 2020, klockan 14:00 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF