Årsredovisning 2023 offentliggjord

Creades årsredovisning för 2023 finns nu att läsa på Creades hemsida (http://www.creades.se).

Creades årsredovisning finns även att läsa på följande länk: http://www.creades.se/investerare/finansiella-rapporter-etc/

Anmälan för fysiska utskick kan göras till info@creades.se eller 08-412 011 00.

Årsstämman äger rum onsdagen den 10 april 2024 klockan 16.00 på Bio Fågel Blå, Skeppargatan 60, 114 49 Stockholm.

Stockholm den 13 mars 2024

För ytterligare information, kontakta:John Hedberg, verkställande direktör, telefon 070-629 2337

Creades AB (publ)Creades är listat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Creades är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-03-13 08:30 CET.

Bifogade filer

Årsredovisning Creades 2023

Årsredovisning Creades 2023 ESEF

Ladda ner denna nyhet som PDF