Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017

Ökning av substansvärdet med 10 procent

  • Substansvärdet justerat för återinvesterad utdelning har ökat med 10 procent. Six Return Index ökade under samma period med 9 procent
  • Utdelning föreslås med 14,00 kr per aktie
  • Avyttring av hela innehavet i Kitron i december

Bokslutskommuniké inklusive substansvärdets fördelning per 31 december 2017 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 30 januari 2018

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00 eller 070-629 2337.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2018, klockan 08:30 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF