Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013

Substansvärdet per 31 mars uppgick till 150 kr per aktie, innebärande en ökning med 16 % sedan årsskiftet.

  • Substansvärdet har ökat med 16 % till 150 kr per aktie
  • Usports försattes i konkurs
  • Uppdelningen mellan Creades och Sedarec slutförd
  • Den särskilda granskningen kommer att genomföras

Senaste rapporterade substansvärde per 28 februari 2013 uppgick till 151 kr per aktie.

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 31 mars 2013 samt fördelningen mellan Creades och Sedarec finns i bifogad PDF.

Stockholm den 23 april 2013

Stefan Charette

Verkställande direktör

Frågor besvaras av Stefan Charette, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 23 april 2013 klockan 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF