Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013

Justerat för inlösen ökade substansvärdet med 14 procent sedan årsskiftet.

  • Substansvärdet per aktie uppgick per 2013-06-30 till 147 kr
  • Särskild granskning slutförd utan anmärkning
  • Försäljning av aktier i eWork och Klarna

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 juni 2013 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 16 juli 2013

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 16 juli 2013 klockan 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF