Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Avkastning på substansvärdet med 8 procent

  • Avkastning på substansvärdet uppgick till +8 (+8) procent. Six Return Index ändrades under samma period med +13 (-0) procent
  • Resultat kr per aktie uppgick till 24,49 (22,90)

Delårsrapport inklusive substansvärdets fördelning per 31 mars 2019 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 10 april 2019
John Hedberg, verkställande direktör, telefon 070-629 2337.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2019, klockan 08:30 CET.  

Ladda ner denna nyhet som PDF