Mentimeter

Mentimeter erbjuder en global SaaS-plattform vars syfte är att möjliggöra engagemang från åhörare vid möten och presentationer, t.ex. genom att i realtid fånga in publikens feedback eller åsikter inom specifika frågor och åskådliggöra resultatet som en del av presentationen. Mentimeter erbjuder även en plattform för att producera presentationer och analysera dessa i efterhand. Sammantaget har Mentimeter en helhetslösning för en snabbt växande marknad för mer interaktiva och involverande presentationer.

Besök Mentimeters hemsida

Creades innehav i Mentimeter
Creades ägarandel 7 %
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 31 oktober 2022: 175 mkr (2 %)
Utveckling 2021, mkr Omsättning 235, EBIT: -19

Mentimeter har sedan starten 2012 haft en mycket fin tillväxt utan någon egentlig extern finansiering. Bolaget har kunnat växa kraftigt med hjälp av plattformens virala egenskaper samt de kassaflöden som genererats från verksamheten. Antalet årliga aktiva mötesledare som använder plattformen uppgår till nästan 3 miljoner och antalet mötesdeltagare som använt tjänsten uppgår till nästan 300 miljoner. Bolagets återkommande intäkter (”ARR”) uppgick till SEK 281 mn i slutet av 2021 innebärande en årlig tillväxt om 86 % sedan 2018.

Creades VD John Hedberg kommenterar: ”Vi har följt Mentimeter sedan starten och är mycket imponerade över bolaget och dess grundares tydliga fokus på produkt, företagskultur och kundnöjdhet. Bolaget har bevisat sin affärsmodell på en global marknad och vi ser fram emot att vara en del av den fortsatta resan när bolaget nu avser lägga i nästa växel. Mentimeter har tidigare visat kvaliteten i bolaget genom att driva en snabbt växande verksamhet med underliggande lönsamhet och starka kassaflöden. Detta gör att vi känner oss trygga med att bolaget nu under några år växlar lönsamheten mot ytterligare tillväxt med nytt kapital.”

Creades investerade i Mentimeter juni 2022 och har för avsikt att vara aktiva ägare i Mentimeter genom deltagande i styrelsen.