Mentimeter

Mentimeter erbjuder ett interaktivt presentationsverktyg som möjliggör för personer som leder möten att fatta bättre beslut genom att nyttja gruppens kollektiva intelligens. Man gör detta genom att i realtid fånga in publikens feedback eller åsikter inom specifika frågor och åskådliggöra resultatet som en del av presentationen. Bolaget har sedan starten 2012 uppvisat en betydande och självfinansierad tillväxt och är idag en global aktör med 25 miljoner registrerade användare och över 400 miljoner mötesdeltagare som använder tjänsten.

Besök Mentimeters hemsida

Creades innehav i Mentimeter
Creades ägarandel 7 %
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 31 maj 2024: 247 mkr (3 %)
Utveckling 2023, mkr Omsättning 452, EBIT: -73

Creades har följt Mentimeter sedan starten och är mycket imponerade över bolaget och dess grundares tydliga fokus på produkt, företagskultur och kundnöjdhet. Bolaget har bevisat sin affärsmodell på en global marknad och vi ser fram emot att vara en del av den fortsatta resan när bolaget nu avser lägga i nästa växel. Mentimeter har tidigare visat kvaliteten i bolaget genom att driva ett snabbt växande verksamhet med underliggande lönsamhet och starka kassaflöden. Detta gör att vi känner oss trygga med att bolaget nu under några år växlar lönsamheten mot ytterligare tillväxt vilket möjliggörs genom den investeringsrunda som slutfördes 2022 och där Creades kom in som större ägare

Viktiga händelser 2023

  • Nettoförsäljningen ökade med 35 procent, drivet av fortsatt stark tillväxt i det prioriterade enterprisesegmentet.
  • Bolaget sysselsatte i slutet av året över 330 anställda fördelade på kontoren i Stockholm, Toronto samt det under året nyöppnade kontoret i Sydney