Mentimeter

Mentimeter erbjuder en global SaaS-plattform vars syfte är att möjliggöra engagemang från åhörare vid möten och presentationer, t.ex. genom att i realtid fånga in publikens feedback eller åsikter inom specifika frågor och åskådliggöra resultatet som en del av presentationen. Mentimeter erbjuder även en plattform för att producera presentationer och analysera dessa i efterhand. Sammantaget har Mentimeter en helhetslösning för en snabbt växande marknad för mer interaktiva och involverande presentationer.

Besök Mentimeters hemsida

Creades innehav i Mentimeter
Creades ägarandel 7 %
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 31 december 2023: 247 mkr (3 %)
Utveckling 2022, mkr Omsättning 336, EBIT: -39

Mentimeter har sedan starten 2012 haft en mycket fin tillväxt utan någon egentlig extern finansiering. Bolaget har kunnat växa kraftigt med hjälp av plattformens virala egenskaper samt de kassaflöden som genererats från verksamheten. Antalet årliga aktiva mötesledare som använder plattformen uppgår till nästan 3 miljoner och antalet mötesdeltagare som använt tjänsten uppgår till nästan 300 miljoner. 

Creades har följt Mentimeter sedan starten och är mycket imponerade över bolaget och dess grundares tydliga fokus på produkt, företags- kultur och kundnöjdhet. Bolaget har bevisat sin affärsmodell på en global marknad och vi ser fram emot att vara en del av den fortsatta resan när bolaget nu avser lägga i nästa växel.

Mentimeter har tidigare visat kvaliteten i bolaget genom att driva en snabbt växande verksamhet med underliggande lönsamhet och starka kassaflöden. Detta gör att vi känner oss trygga med att bolaget nu under några år växlar lönsamheten mot ytterligare tillväxt vilket möjliggörs genom den investeringsrunda där Creades kom in som en större ägare.

Viktiga händelser 2022

  • Försäljningen ökade med 43 procent, drivet av fortsatt stark tillväxt i det prioriterade enterprisesegmentet
  • Bolaget sysselsatte i slutet av året över 300 anställda fördelade på de två kontoren i Stockholm respektive Toronto
  • Creades kom in som delägare i samband med en nyemission som slutfördes under sommaren