Delårsrapport 1 januari - 30 september 2012

Substansvärdet per 30 september uppgick till 132 kr per aktie, innebärande en ökning med 5 % sedan årsskiftet.

  • Substansvärdet ökade med 5 % till 132 kronor per aktie
  • Under tredje kvartalet har Creades gjort ytterligare förvärv av aktier i Lindab
  • Creades har under tredje kvartalet syntetiskt återköpt 691 208 aktier, motsvarande 3 % av kapitalet

Senast rapporterade substansvärde per 31 augusti 2012 uppgick till 127 kr per aktie.

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 september 2012 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 16 oktober 2012

Stefan Charette

Verkställande direktör

Frågor besvaras av Stefan Charette, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 16 oktober 2012 klockan 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF