Avyttring av aktier i Klarna till Atomico

Anralk Holding AB (”Anralk”), som ägs till 59% av Creades AB (publ) (”Creades”), har avyttrat 20% av innehavet av aktierna i Klarna Holding AB (”Klarna”)  till Niklas Zennströms Atomico.

Försäljningslikviden uppgick till drygt 100 Mkr och priset vid transaktionen innebär en värdeökning om 23 procent jämfört med tidigare värdering. Anralks kvarvarande ägande efter affären i Klarna motsvarar drygt 6 procent efter full utspädning, värderat till 399 Mkr. Därmed uppgår värdet för Creades kvarvarande indirekta innehav i Klarna till 236 Mkr.

Stockholm den 21 maj 2012

Stefan Charette

Creades AB (publ)

Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 21 maj 2012 klockan 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF