Ledningspersoner i NOTE utnyttjar köpoptioner i NOTE

Creades har tidigare under året ställt ut totalt 577 453 köpoptioner till ledningspersoner i NOTE AB på marknadsmässiga villkor. Varje köpoption ger innehavaren rätt att av Creades köpa en aktie i NOTE till ett lösenpris om 17,58 kronor kontant under perioden 25 oktober-8 november 2017.

Samtliga berörda ledningspersoner har nu påkallat utnyttjande av en del av optionerna för köp av aktier i NOTE till lösenpriset 17,58 kronor kontant per aktie samt, av likviditetsskäl i samband med utnyttjandet, sålt resterande optioner till Creades till marknadspris. Totalt köper ledningspersonerna 196 000 aktier i NOTE och säljer samtidigt tillbaka 381 453 optioner till Creades, vilket innebär att ledningspersonerna tillsammans återinvesterar mer än den uppkomna vinsten efter avdrag för skatt.

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08-412 011 00

Stockholm den 1 november 2017
Creades AB (publ)


Informationen lämnades för publicering den 1 november 2017, kl 15.00

Ladda ner denna nyhet som PDF