Hög anslutning i Creades inlösenerbjudande

Aktieägarna i Creades har anmält 558.337 aktier för inlösen, motsvarande en anslutningsgrad om 98,4 procent.

Bakgrund
Årsstämman i Creades den 16 april 2015 beslutade om ett frivilligt inlösenförfarande. En aktie i Creades gav en inlösenrätt. Tjugofem inlösenrätter berättigade till inlösen av en aktie i Creades i utbyte mot ett kontant vederlag om 256 kronor.

Utfall
Anmälningsperiodens utgång var den 18 maj 2015. Totalt har 558 337 A-aktier (inga B-aktier) i Creades anmälts för inlösen, motsvarande en anslutningsgrad om 98,4 procent.

Inlösenaktier samt utbetalning av inlösenvederlag och vederlag till aktieägare som sålt inlösenrätter courtagefritt
Totalt uppgår inlösenvederlaget till 142.934.272 kronor. Inlösenvederlaget kommer att utbetalas efter att beslutet om fondemission och minskning registrerats hos Bolagsverket. Utbetalning beräknas ske den 9 juni 2015.

Utbetalning av vederlag till aktieägare som anmält courtagefri försäljning av inlösenrätter i erbjudandet skedde den 19 maj 2015.

Aktier och röster i Creades efter inlösenerbjudandets genomförande
Efter inlösenerbjudandets genomförande kommer Creades att ha totalt 13 622 843 aktier, varav 9 356 968 A-aktier (en röst per aktie) och 4 265 875 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 9 783 555,5 röster.

För ytterligare information, kontakta:

Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 22 maj 2015

Creades AB (publ)

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 22 maj 2015 kl 15.00.

Ladda ner denna nyhet som PDF