Substansvärde per 2012-05-31

Substansvärdet ökade med 3,5 procent till 130 kr per aktie.

Per 31 maj 2012, uppgick Creades substansvärde per aktie till ca 130 kr per aktie. Detta innebär en ökning med 3,5[1] procent sedan årsskiftet, då substansvärdet uppgick till 126 kr per aktie. Senast rapporterade substansvärde per 30 april 2012 uppgick till 140 kr per aktie. Substansvärdets fördelning per 31 maj 2012 finns i tabellen i bifogad PDF.

Stockholm den 4 juni 2012

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.


Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 4 juni 2012 klockan 08:30.


[1] Avkastningen är beräknad som om de syntetiskt återköpta aktierna vore inlösta.

Ladda ner denna nyhet som PDF