Omstämpling av aktier i Creades

Biovestor stämplar om en del av innehavet i Creades till röstsvaga B-aktier – minskar röstandelen till 29,99 %

Creades AB (publ) (”Creades”) största aktieägare Biovestor AB (”Biovestor”), med Sven Hagströmer som huvudägare, innehar innan omstämplingen 9 680 340 A-aktier i Creades, vilket motsvarar 36,87 % av aktiekapitalet och rösterna.

Biovestor har, för att begränsa sitt röstinflytande till att vara lägre än 30 % i enlighet med vad som meddelades då förslaget till uppdelning av Investment AB Öresund presenterades och med hänvisning till omvandlingsförbehållet i Creades bolagsordning, begärt att 2 865 400 av Biovestors A-aktier i Creades skall omvandlas till B-aktier. Styrelsen i Creades har beslutat i enlighet med Biovestors begäran.

Efter omstämplingen kommer fördelningen av antalet aktier och röster i Creades att se ut enligt följande:

A-aktier (1 röst per aktie): 23 393 337 (23 393 337 röster)

B-aktier (1/10 röst per aktie): 2 865 400 aktier (286 540 röster)

Totalt antal aktier: 26 258 737 (23 679 877 röster)

Biovestors innehav kommer efter omstämplingen att bestå av 6 814 940 A-aktier och 2 865 400 B-aktier i Creades, vilket motsvarar 36,87 % av aktiekapitalet och 29,99 % av rösterna.

Stockholm den 15 mars 2012

Creades AB (publ)


Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 15 mars 2012 klockan 08:50.

Ladda ner denna nyhet som PDF