Substansvärde per 2017-08-31

Koncernens substansvärde ökade under året med 7 % justerat för utdelning. Six Return Index ökade under samma period med 7 %

Creades substansvärde uppgick till 267 kr per aktie per den 31 augusti 2017. Substansvärdet den 31 december 2016 uppgick till 261 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 augusti 2017 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 5 september 2017

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Informationen lämnades för publicering den 5 september 2017, kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF