Avyttring aktier i Addnode 2020-09-17

Creades avyttrade den 17:e september 2020, via kapitalförsäkring, 507.983 aktier i Addnode, motsvarande 1,5 procent av kapitalet och 1,2 procent av rösterna. Creades totala investering i Addnode via kapitalförsäkring uppgår nu till 1.135.461 aktier motsvarande 3,4 procent av kapitalet och 2,7 procent av rösterna i bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, VD, telefon 070 629 2337
Stockholm den 22 september 2020
Creades AB (publ)

Informationen lämnades för publicering den 22 september 2020, klockan 14:00 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF