Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

Substansvärdet har ökat med 7 procent sedan årsskiftet

  • Substansvärdet har ökat med 7 procent. Six Return Index har ökat med 6 procent under samma period
  • Förvärv av 68,5 procent av Röhnisch och investering i Tink slutförd
  • John Hedberg tillträder som ny VD den 1 november

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 september 2016 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 13 oktober  2016

Erik Törnberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2016, klockan 08:30 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF