Aktien i Creades handlas exklusive inlösenrätt från och med idag 12 april 2016

Inlösenerbjudande 2016

Årsstämman i Creades den 7 april 2016 beslutade om ett inlösenerbjudande i enlighet med styrelsens förslag. Aktien handlas exklusive inlösenrätt från och med idag den 12 april 2016. I kommunikén från stämman angavs felaktigt 11 april 2016.

Aktieägare i Creades som är upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 april 2016 erhåller en inlösenrätt för varje aktie i Creades. 25 inlösenrätter berättigar till inlösen av en aktie i Creades mot ett kontant vederlag om 308 kronor.

Informationsbroschyren med ytterligare information om inlösenerbjudandet med villkor och anvisningar, är tillgänglig, tillsammans med anmälningssedel, på Creades webbplats, www.creades.se/inlosen-2016, och Nordeas webbplats, www.nordea.se. Aktieägare som önskar ytterligare information kan även ringa 08-21 07 40.

För ytterligare information, kontakta:

Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08-412 011 00

Stockholm den 12 april 2016
Creades AB (publ)

Ladda ner denna nyhet som PDF