2016

 • Förvärv av aktier i NOTE

  Creades har köpt ytterligare 3 167 088 aktier i NOTE AB. Säljare var Bank Carnegie Luxembourg S.A. för Museion Förvaltning ABs räkning och Garden Growth Capital LLC (Bruce Grant). Total köpeskilling uppgick till 45 922 776 kr motsvarande 14,50 kr per akti...

 • Substansvärde per 2016-11-30

  Substansvärdet per aktie har ökat med 8 %, Six Return Index har ökat 7 % sedan årsskiftet

 • Förvärv av aktier i Kitron ASA

  Creades har idag förvärvat 17 619 300 aktier i Kitron ASA (Kitron). Creades totala investering i Kitron motsvarar 10,00 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Förvärvet har gjorts till priset 5,45 NOK per aktie.Kitron är en av Nordens ledande kontra...

 • Creades ingår optionsavtal med Avanzas VD Johan Prom

  Avanza Holding AB’s (”Avanzas”) incitamentsprogram för anställda som stängdes i september 2016 övertecknades. Avanzas VD Johan Prom, som ännu ej var anställd vid den tidpunkten, hade inte möjlighet att delta. Creades har därför idag ingått ett optionsavta...

 • Substansvärde per 2016-10-31

  Substansvärdet per aktie har ökat med 6 %, Six Return Index har ökat 5 % sedan årsskiftet

 • Förvärv av aktier i Transcom

  Creades har den 21 oktober 2016 förvärvat 150 000 aktier i Transcom WorldWide AB (publ) (”Transcom”).

 • Valberedning inför årsstämman 2017

  Valberedningen har bildats enligt de principer som beslutades på Creades årsstämma 2016:

 • Aktieinnehav i Transcom WW

  Transcom WW har under september månad emitterat 210 000 nya C-aktier. Till följd av detta understiger Creades innehav i Transcom WW 10 procent, utan att några aktier avyttrats. Creades innehav i Transcom uppgår även fortsatt till 2 672 196 stamaktier mots...