Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Creades AB (publ)

Inför årsstämman i Creades AB (publ) den 7 april 2022 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter
  • omval av Sven Hagströmer, Henrik Henriksson, Cecilia Hermansson, Hans Karlsson, Hans Toll och Jane Walerud
  • nyval av Maria Rankka och Lars Stugemo, samt att
  • Sven Hagströmer föreslås som ordförande

Maria Rankka, född 1975, är verksam som entreprenör och investerare framför allt inom health tech. Hon är medgrundare till diagnostikföretaget ABC Labs och arbetande ordförande i företaget Cellcolabs som producerar stamceller. Utöver sina styrelseuppdrag i dessa båda bolag sitter Maria i styrelserna för Genova Property Group, Arlandastad Group, Sveab, Silverlife och Ethos. Hon sitter även i styrelsen för IVAs näringslivsråd och Cirkus Cirkör. Maria var vd för Stockholms Handelskammare 2010-2018 och tankesmedjan Timbro 2006-2010. Maria har en fil kand i statskunskap från Uppsala universitet och har gått Stanford Executive Program på Stanford Graduate School of Business 2013. Varken Maria eller någon närstående till henne äger aktier eller andra finansiella instrument i Creades.

Lars Stugemo, född 1961, har varit verksam inom IT- och Techindustri sedan 1986. Han är medgrundare till HiQ International och var till och med 2020 verksam där som Koncernchef och VD. Utöver att vara Advisor till HiQ är Lars Ordförande i Kambi Ltd samt styrelseledamot i Lime Technologies, Camfil samt Lumera. Lars är också ledamot av IVA’s avdelning VI samt ledamot av IVAs Näringslivsråd 2014-2021. Lars har en examen som Civilingenjör i Elektronik från Kungliga Tekniska Högskolan. Varken Lars eller någon närstående till honom äger aktier eller andra finansiella instrument i Creades.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Creades AB kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs i mars 2022.

Valberedningen inför stämman 2022 består av:

Ordförande Sven Hagströmer, (Sven Hagströmer med familj via bolag, Biovestor AB), Erik Brändström (Spiltan Fonder AB), Helen Fasth Gillstedt (Handelsbanken Fonder) och Peter Guve (AMF Pension&Fonder).


För mer information kontakta:

Sven Hagströmer
08-412 011 00

Sven Hagströmer
Valberedningens ordförande

Stockholm den 8 februari 2022

Ladda ner denna nyhet som PDF