Aktieinnehav i Transcom WW

Transcom WW har under september månad emitterat 210 000 nya C-aktier. Till följd av detta understiger Creades innehav i Transcom WW 10 procent, utan att några aktier avyttrats. Creades innehav i Transcom uppgår även fortsatt till 2 672 196 stamaktier motsvarande 9,93 procent av såväl aktier som röstandelar.

Erik Törnberg, VD, telefon 08 412 011 00

Stockholm den 3 oktober, 2016

Creades AB (publ)

Ladda ner denna nyhet som PDF