Substansvärde per 2018-07-31

Koncernens avkastning på substansvärdet för perioden uppgår till 9 %, inklusive återinvesterad utdelning. Six Return Index ökade 8 % under samma period.

Creades substansvärde uppgick till 283 kr per aktie per den 31 juli 2018. Substansvärdet den 31 december 2017 uppgick till 272 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 juli 2018 framgår av tabellen i bifogade PDF.


Stockholm den 9 augusti 2018

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.


Informationen lämnades för publicering den 9 augusti 2018 kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF