Instabee

Sveriges okrångligaste frakt

Instabee är verksamt inom e-handelslogistik med fokus på leveranser av paket från handlare till konsumenter genom såväl hemleveranser som leveranser till skåp. Instabee skapades genom ett samgående mellan Creades tidigare portföljbolag Instabox och branschkollegan Budbee. Det nya bolaget är idag en ledande aktör på den svenska hemmamarknaden med betydande och växande positioner i de övriga nordiska länderna samt i Nederländerna och Tyskland.

Besök Instabees hemsida 

Creades innehav i Instabee:
Creades ägarandel 8,12 %
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde)1 30 april 2024: 464 mkr (5%)
Utveckling 2023, mkr2 Omsättning: 2 000 EBIT: - 464
  1. 1 Exklusive konvertibelt skuldebrev om 150 mn lämnat till Instabee i maj 2023
  2. 2 Detta är proforma efter sammanslagningen av branschkollegorna Instabox och Budbee

2023 var ett utmanande år för Instabee drivet av såväl en lugnare e-handelsmarknad och ett svagare konsumentsentiment. Bolaget har kommit en god bit på väg i integrationsarbetet men arbetet pågår fortfarande. Inför 2024 ser vi möjligheter till en gradvis förbättrad situation på de nordiska hemmamarknaderna, medan vi förväntar oss en fortsatt utmanande marknadsmiljö på de övriga europeiska marknaderna. Trots de verksamhets- och marknadsmässiga utmaningar bolaget hanterar för stunden är Creades bedömning att bolaget genom samgåendet skapat en stark utgångspunkt för att under året nå lönsamhet och på medellång sikt bli en ledande europeisk aktör inom e-handelslogistik.

 

Viktiga händelser 2023

  • Fortsatt integrationsarbete med fokus på effektivt resursutnyttjande av infrastruktur och kompetenser
  • Instabox grundare Alexis Priftis tog över som VD i samband med att Budbees grundare Fredrik Hamilton övergick till att vara styrelseledamot
  • Utmanande marknadsläge med en avsvalnande e-handelsmarknad och tydligt lägre volymtillväxt i jämförelse med tidigare år