Instabee

Sveriges okrångligaste frakt

Instabox är verksamt inom e-handelslogistik med fokus på leveranser av paket från handlare till skåp där konsumenten själv hämtar sina varor. Utöver skåpleveranser har bolaget även en snabbt växande hemleveransaffär. Instabox uppvisar en mycket hög tillväxt, dels som en konsekvens av en allmänt ökad e-handel, men även som en följd av bolagets fokus på maximal flexibilitet och snabbhet för konsumenten vilket i sin tur driver ökad försäljning för handlarna. Instabox är en fullt integrerad logistikleverantör med egen bilflotta, egna förare, egna skåp och ett eget nätverk av sorteringscentraler med rikstäckning. Bolaget är idag en av de absolut största spelarna på den svenska marknaden och under året har viktiga steg tagits i den internationella expansionen.

Besök Instabox hemsida 

Creades innehav i Instabox:
Creades ägarandel 11 %
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 31 oktober 2022: 1 000 mkr (11%)
Utveckling 2021, mkr Omsättning: 688, EBIT: -317

Creades har följt Instabox under en längre tid och imponerats av bolagets förmåga att ständigt nå eller överträffa de målsättningar man satt upp. Vi bedömer att bolaget idag nått en sådan ställning att man kan skörda frukterna av de nätverkseffekter man uppnått på den svenska marknaden i form av hög geografisk täckning (=många skåp), en stark position hos de större svenska e-handlarna och en stor och växande användarbas med hög återköpsfrekvens. De strategiskt viktiga steg som tagits under året i form av såväl internationell expansion med fokus på Holland och Norge samt lanseringen av ett hemleveranserbjudande skapar goda möjligheter för fortsatt stark tillväxt under kommande år. Creades avser spela en aktiv roll i att stötta bolaget i dessa ambitioner.

Viktiga händelser 2021

  • Försäljningen ökade med cirka 200 procent, drivet av en kombination av förvärvet av det holländska hemleveransbolaget Red je Pakketje och en fortsatt stark tillväxt på den svenska huvudmarknaden där bolaget idag är lönsamt
  • I slutet av året förvärvades även det norska hemleveransbolaget Porter- buddy vilket dels ger ett än starkare fotfäste på den norska marknaden och även bidrar till utvecklingen av Instabox hemleveranserbjudande
  • Fortsatt betydande investeringar i infrastruktur med över 2 500 aktiva skåp vid årets slut. Under året har även Instabox stärkt sin närvaro inom hemleveranser på samtliga marknader
  • I samband med de finansieringsrundor som genomförts under året har EQT Ventures och Verdane tillkommit som betydande ägare i Instabox
  • Creades är fortsatt en av bolagets största ägare och utövar aktivt ägande genom representation i styrelsen där Creades representant är ordförande