Avyttring av samtliga aktier i Klarna

Anralk Holding AB (”Anralk”) har avyttrat samtliga kvarvarande aktier i Klarna Holding AB (”Klarna”) till ett värde om 163,9 Mkr. Creades ekonomiska andel av Anralk uppgår till 41 procent, motsvarande 67,7 Mkr i denna transaktion. 

Priset vid transaktionen är bokfört värde, motsvarande priset vid försäljningen som annonserades 15 augusti 2013. Efter denna transaktion har Creades varken direkt eller indirekt något ägande kvar i Klarna.

Den ursprungliga investeringen i Klarna gjordes av Öresund i december 2007. Denna investering om 29,7 Mkr har givit en total avkastning om 946,3 Mkr, motsvarande 32 ggr investerat kapital. Creades pro-rata andel1 av detta motsvarar en investering om 12,2 Mkr med en avkastning om 391,2 Mkr.

Creades ordförande Sven Hagströmer kommenterar: ”När vi investerade i Klarna 2007 omsatte bolaget 30 Mkr, 2013 översteg omsättningen 1,5 miljarder kr, och bolaget har till skillnad från många andra snabbväxande företag gjort vinst varje år. Klarna har under den här tiden utvecklats från ett litet lokalt företag till att redan före det aviserade förvärvet av tyska SOFORT vara en internationell koncern med verksamhet i åtta länder med 900 anställda och 13 miljoner slutkonsumenter som har genomfört över 80 miljoner transaktioner. 2012 uppgick transaktionsvolymen till 1,8 miljarder euro. Med förvärvet kommer dessa siffror bli än mer imponerande.

De vi har att tacka för denna fantastiska entreprenörsresa är framför allt bolagets grundartrio, Sebastian Siemiatkowski, Niklas Adalberth och Victor Jacobsson, men hela personalen på Klarna har imponerat i sin professionalism och exekveringsförmåga. Klarnas grundare har visat att man som handlingskraftig entreprenör i Sverige fortfarande kan bygga fantastiska, lönsamma företag med start från noll.”

Creades VD Stefan Charette kommenterar: ”Vi har haft en fantastisk resa med Klarna, och en investering som ger 32 ggr investerat kapital är svårslaget. Att vi nu avyttrar våra aktier beror inte på att vi inte längre tror på Klarna, bolaget ser ut att gå en fortsatt ljus framtid till mötes. Vårt successivt minskade ägande har dock medfört att Creades roll i företaget förändrats. Vi har en vilja att vara aktiva ägare i de företag vi investerar i, och denna avyttring skall ses i ljuset av detta. Vi önskar bolaget all lycka i framtiden.”

GP Bullhound har varit rådgivare till Anralk under de tre senaste transaktionerna omfattande en total transaktionslikvid om 469 Mkr. Advokatfirman Glimstedt har varit juridisk rådgivare.

Stockholm den 3 februari 2014

Stefan Charette

Creades AB (publ)

Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 3 februari 2014 klockan 16.15.

[1] Creades äger 59% av Anralk. Dock har Creades utfäst sig att till Sedarec AB betala 30% av avkastningen på innehavet i Anralk. Detta motsvarar en ekonomisk andel för Creades om 41% i Anralk.

Ladda ner denna nyhet som PDF